Paaj Lug (Paj Lus)

Av luaj tawg plo, sawv hlo, Av luaj tawg nrees, sawv tsees
Nyob muaj niam muaj txiv, muaj kwv muaj tig, muaj tsa, tsis yog tawm hauv qhov av los.

Cwj qhaub nyob deb, cwj tsiag nyob ze.
Tus neeg yus xyav nws moo nyob deb, tab sis nws muaj phooj ywg nyob ze .

Hais kom muaj teg, txawb kom muaj qab.
Hais lus dab tsis yuav tsum hais kom muaj chaw txawb chaw rau, thiaj ruaj ntseg tau li lub khob uas muaj lub qab .

Hais nruab zoo nrov nruab tsuag, hais hauv tsev ncha saum luag.
Hais lus yuav tsum hais lo zoo xwb, txhob hais luag lwm tus dab plig. Txhob xav tias yus hais yus xwb ces luag tsis hnov.
(Don’t criticise people behind their back. They may hear abou it.)

Hauv mis koj xwb noj, hauv tsoos koj xwb hnav.
Koj yog tus hlob, tus laus taws, tus paub tus pom dua.
(You are older and/or wiser)

Hlau txias ntaus tsis zuav, lus txias hais txhob yuav.
Lus dab tsi hais tas lawm mas tas li, tsis txhob muab rov los hais kom ua chaw chim.
(Once settled, do not bring up again)

Hla dej yuav hle khau, tsis teb yuav hle hau.
Ua Nom ua Tswv, yog khiav mus nyob rau lwm qhov chaw ces tus Nom yuav poob mus.

Hluav taws kub txog twg, thov muab dej twg tua.
Muaj plaub muaj ntug, muaj xaiv muaj lus, mus sib hais hauv tus nom-tswv twg, xav kom tus nom ntawd muab hais kom tiav.
(You are given the resposiblity, you must exercise your authority to get the job done).

Muaj txab muaj tsheej sab, muaj txim muaj tsheej tim.
Yuav muaj lub txim, los yuav tsum kom muaj qhov phua tau tias txhaum tiag thiab muaj pov thawj pom .
(Before you acuse people, provide the proof)

Ncauj hub, ncauj rhawv txhaws tau, ncauj leej tib neeg txhaws tsis tau.
Muaj lus phem lus zoo txhob lam tau lam hais qhia luag lwm tus, nws yuav coj mus rhuav lawm tom ntej.
(The tongue is the dealiest weapon)

Noj tsis taus yuav tuag, hais tsis taus yuav swb.
Tsis noj ces xav ua neeg nyob los yeej yuav tuag, tsis muaj cuab kav hais ces xav yeej npaum twg los yuav swb xwb. (Speak out or be condemned)

Noj zaub-tsib hno tsuag los qab tseej nqaij, haus dej qab tsheej cawv.
Noj sib hlub haus sib cev, txawm qab txawm tsuag los qab.
(What a nice world this world would be if we love each others)

Nplooj tsawb tsis yog npuag, nciab tsis yog kwv luag.
Luag hais los yog ua dab tsis, yuav tsum txhob ntseeg tas tas, luag ntxias yus xwb .
(Investigate before instigate)

Nplooj tsis zeeg, zoov tsis kaj.
Yog tsis ua, tsis hais, tsis mus, tsis tuag ces tsis tag .
(Learn from your mistakes, it’s a fantastic education)

Nrab neeg hais nrab lus, me neeg hais me lus.
Yus hais lus, yus ua dab tsi, yus yuav tsum ntsia yus saib zoo li cas .
(Different strokes for different folks)

Ntov ntoo yuav tsum saib ceg qhuav .
Yuav hais luag dab plig, yuav tsum saib luag puas nyob ze tso.
(No negative talk)

Paub hnub muaj tsis paub hnub pluag, paub hnub nyob tsis paub hnub tuag .
Ua neeg nyob, yuav tsum tsis txhob khav khav.
(No one knows everything)

Phooj-ywg tau kev dav, yeeb-ncuab tau chaw ti.
Ua neeg zoo ces mus txog qhov twg los muaj phooj muaj ywg ua neeg phem ces mus txog qhov twg los luag ntxub.

Puag luag tub tsaws dej dag, puag luag poj tuaj nruab txag.
Ntxias luag mus ua lwm yam kom tau kev deev luag pojniam.
(Do’t fool with others’ money and women)

Puag luag tub tsaws dej ntab, nyiag luag qoob tuaj nruab txhab .
Ntxias luag rau tej yas kab kom tau kev ua tub-sab.

Qaib qus ua tsis nyog qaib dib, zaub mos ua tsis nyog zaub tsib.
Tsa Nom tsa Tswv yuav tsum tsa tus sawvdaws paub zoo, tsis yog lam tau lam muab ib tug neeg tshiab uas tsis tau paub dua thiab tsis tau ua dhau los los ua Nom.
(Select the right person to do the right job)

Suav tshuaj cia suav rhaub, Hmoob tshuaj cia Hmoob rhaub.
Nyob lub Tebchaws twg kom ua raws li lub Tebchaws ntawd txoj kevcai lij-choj ( Law).
(Respect the laws of the land)

Txoj cai luaj txoj plaub hau, txhua leej txhua tus hla tsis dhau .
Yog ua raws kevcai mas txhaum loj txhaum me los yuav tsum kho.
(Laws are passed but not to be bypassed)

Txawj ntos tsis qig ntxaiv, txawj lus tsig qig lus xaiv.
Nom txawj txiav txim ces tsis qig lus.

Tsev nqeeb tsis zoo sim taws, tsev ruas tsis zoo sim zeb.
Tsis yuav los yog tsis ua tiag, tsis txhob lam zes.
(There is no try. There is only DO)

Tshav ntuj ces qab-ca qhuav, los nag ces qab-ca ntub.
Ua tub-sab ces thaum luag txhom tsis tau ces luag, thaum luag txhom tau ces tuag.
Thaum zoo siab ces luag ntxhi, thaum tsiv siab ces pos-muag nti.
(There are always two sides of every things)

Ruaj cuag thaiv, thaiv cuag zeb ntsuab.
Hais dab tsis yuav tsum hais kom tawv hais kom ruaj.
(No man is better than his principles)

Vws txab vws liam, caws txab caws hiam.
Koj tias koj tsis txhaum los cuaj leeg kaum leej pom tias txhaum ces yuav tsum txhaum.

Xyoob ib txoog , ntoo ib tsob, nqaij ib daig tawv ib phob.
Yog yus ib tsev neeg, yog yus ib cuab.

WWW. HMONGLESSONS .COM

Copyright 2011 @ by Xou Vang | Copyright Information | Terms & Conditions
Powered by WishList Member - Membership Software